Ô tô hết hạn sử dụng vẫn lưu hành sẽ bị phạt từ 4 – 6 triệu đồng