Ồ ạt phát triển năng lượng điện gió, cần đồng bộ hạ tầng truyền tải

Dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long nằm ngoài khơi mũi Kê Gà (Bình Thuận) có tổng công suất 3.400 MW. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN
Dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long nằm ngoài khơi mũi Kê Gà (Bình Thuận) có tổng công suất 3.400 MW. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN
Dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long nằm ngoài khơi mũi Kê Gà (Bình Thuận) có tổng công suất 3.400 MW. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN
Lên top