Ồ ạt nhập hàng trăm nghìn tấn thịt đông lạnh "làm khó" chăn nuôi nội địa

Hàng trăm nghìn tấn thịt lợn đông lạnh đã được ồ ạt nhập khẩu về hàng năm, làm khó ngành chăn nuôi trong nước. Ảnh: Vũ Long
Hàng trăm nghìn tấn thịt lợn đông lạnh đã được ồ ạt nhập khẩu về hàng năm, làm khó ngành chăn nuôi trong nước. Ảnh: Vũ Long
Hàng trăm nghìn tấn thịt lợn đông lạnh đã được ồ ạt nhập khẩu về hàng năm, làm khó ngành chăn nuôi trong nước. Ảnh: Vũ Long
Lên top