NutiFood xuất khẩu nhóm sản phẩm dinh dưỡng thứ hai vào thị trường Mỹ

Lễ Xuất Khẩu cho lô hàng 15 Container của NutiFood lên đường sang Mỹ. Ảnh ĐVCC
Lễ Xuất Khẩu cho lô hàng 15 Container của NutiFood lên đường sang Mỹ. Ảnh ĐVCC
Lễ Xuất Khẩu cho lô hàng 15 Container của NutiFood lên đường sang Mỹ. Ảnh ĐVCC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top