“Nút thắt” trong kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm điều kiện kinh doanh

Các thủ tục kiểm tra chuyên ngành đã được cải cách mạnh mẽ trong thời gian qua. Ảnh: Văn Giang
Các thủ tục kiểm tra chuyên ngành đã được cải cách mạnh mẽ trong thời gian qua. Ảnh: Văn Giang
Các thủ tục kiểm tra chuyên ngành đã được cải cách mạnh mẽ trong thời gian qua. Ảnh: Văn Giang
Lên top