Nuôi loài giáp xác lạ thu tiền triệu mỗi ký

Kiểm tra độ lớn của Artimia tại ai nuôi ở thị xã Vĩnh Chậu. Ảnh Nhật Hồ
Kiểm tra độ lớn của Artimia tại ai nuôi ở thị xã Vĩnh Chậu. Ảnh Nhật Hồ
Kiểm tra độ lớn của Artimia tại ai nuôi ở thị xã Vĩnh Chậu. Ảnh Nhật Hồ
Lên top