Nuôi cỏ dại để giữ cam, chuyện lạ có thật ở Tuyên Quang

Mô hình trồng cây lạc dại cho hiệu quả tốt tại các vườn cam Phù Lưu.
Mô hình trồng cây lạc dại cho hiệu quả tốt tại các vườn cam Phù Lưu.
Mô hình trồng cây lạc dại cho hiệu quả tốt tại các vườn cam Phù Lưu.
Lên top