Nuôi chim yến: Tiềm năng lớn nhưng còn tự phát, thiếu liên kết

Ngành nuôi chim yến phát triển nhanh trong khoảng 10 năm trở lại đây,sản phẩm tổ yến được mang đi xuất khẩu đã mang lại lợi nhuận khá. Ảnh: PV
Ngành nuôi chim yến phát triển nhanh trong khoảng 10 năm trở lại đây,sản phẩm tổ yến được mang đi xuất khẩu đã mang lại lợi nhuận khá. Ảnh: PV
Ngành nuôi chim yến phát triển nhanh trong khoảng 10 năm trở lại đây,sản phẩm tổ yến được mang đi xuất khẩu đã mang lại lợi nhuận khá. Ảnh: PV
Lên top