Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

“Nuôi biển” giúp ngư dân bám biển

Nuôi cá chim vây vàng trong lồng trên Vịnh Vân Phong của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 cho sản lượng ổn định, người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: PV
Nuôi cá chim vây vàng trong lồng trên Vịnh Vân Phong của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 cho sản lượng ổn định, người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: PV
Nuôi cá chim vây vàng trong lồng trên Vịnh Vân Phong của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 cho sản lượng ổn định, người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: PV
Lên top