“Nuôi biển” giúp ngư dân bám biển

Nuôi cá chim vây vàng trong lồng trên Vịnh Vân Phong của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 cho sản lượng ổn định, người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: PV
Nuôi cá chim vây vàng trong lồng trên Vịnh Vân Phong của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 cho sản lượng ổn định, người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: PV
Nuôi cá chim vây vàng trong lồng trên Vịnh Vân Phong của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 cho sản lượng ổn định, người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: PV
Lên top