Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nước ngoài đầu tư 708 triệu USD vào TPHCM