Nước mắm truyền thống than đang bị “bức tử”

Nhiều ý kiến đề nghị các Bộ chỉ đạo việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia riêng cho NMTT và NCCC  cần riêng biệt, không để chung một văn bản như hiện nay (Ảnh minh họa)
Nhiều ý kiến đề nghị các Bộ chỉ đạo việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia riêng cho NMTT và NCCC cần riêng biệt, không để chung một văn bản như hiện nay (Ảnh minh họa)
Nhiều ý kiến đề nghị các Bộ chỉ đạo việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia riêng cho NMTT và NCCC cần riêng biệt, không để chung một văn bản như hiện nay (Ảnh minh họa)
Lên top