Nửa đầu 2018: “Nhẹ gánh” nợ xấu, ngân hàng ồ ạt báo lãi

Bỏ được gánh nặng nợ xấu, các ngân hàng thu lợi nhuận cao.
Bỏ được gánh nặng nợ xấu, các ngân hàng thu lợi nhuận cao.
Bỏ được gánh nặng nợ xấu, các ngân hàng thu lợi nhuận cao.
Lên top