"Nữ tướng" công ty nghìn tỉ nói cách đưa doanh nghiệp vượt sóng COVID-19

Lên top