NỮ NÔNG DÂN ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM ĐƯỢC FAO VINH DANH “NÔNG DÂN ĐIỂN HÌNH”: Phạm Thị Huân - “nữ hoàng hột vịt”