Nữ đại gia nắm cổ phần lớn đứng sau Công ty đầu tư nước sạch Sông Đà là ai?

Chủ tịch REE , bà Nguyễn Thị Mai Thanh. Ảnh TL
Chủ tịch REE , bà Nguyễn Thị Mai Thanh. Ảnh TL
Chủ tịch REE , bà Nguyễn Thị Mai Thanh. Ảnh TL
Lên top