NovaWorld Phan Thiet tham gia Sáng kiến Liên Hợp Quốc 100 năm- Xây dựng kỷ nguyên khai sáng toàn cầu

Lên top