Nộp NSNN của PVN dự kiến giảm khoảng 18,6 nghìn tỉ đồng/năm

Mỏ Bạch Hổ - Nguồn: PVN
Mỏ Bạch Hổ - Nguồn: PVN
Mỏ Bạch Hổ - Nguồn: PVN
Lên top