Nông sản Việt Nam và thế giới thu hút người tiêu dùng tại Agro Việt 2019

Một trong những gian hàng nông sản của Việt Nam tham gia Hội chợ Agro Viet các năm trước. Ảnh: Kh.V
Một trong những gian hàng nông sản của Việt Nam tham gia Hội chợ Agro Viet các năm trước. Ảnh: Kh.V
Một trong những gian hàng nông sản của Việt Nam tham gia Hội chợ Agro Viet các năm trước. Ảnh: Kh.V
Lên top