Nông sản Việt đối mặt hàng loạt khó khăn trong năm 2019

Xuất khẩu gạo dự báo gặp khó trong năm 2019. (Ảnh minh họa)
Xuất khẩu gạo dự báo gặp khó trong năm 2019. (Ảnh minh họa)
Xuất khẩu gạo dự báo gặp khó trong năm 2019. (Ảnh minh họa)
Lên top