Thực thi EVFTA:

Nông sản Việt chất lượng cao sang EU tăng mạnh

Xuất khẩu nông sản sang EU đánh dấu giai đoạn chuyển mình của chất lượng nông sản Việt Nam theo hướng chế biến sâu. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu nông sản sang EU đánh dấu giai đoạn chuyển mình của chất lượng nông sản Việt Nam theo hướng chế biến sâu. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu nông sản sang EU đánh dấu giai đoạn chuyển mình của chất lượng nông sản Việt Nam theo hướng chế biến sâu. Ảnh: Vũ Long
Lên top