Nông sản trung quốc “đội lốt” thương hiệu Đà Lạt: Kiên quyết xử lý trên diện rộng

Hiện còn hơn 120 tấn khoai tây Trung Quốc “đội lốt” khoai Đà Lạt tồn đọng tại các quầy, kho chợ Nông sản Đà Lạt.
Hiện còn hơn 120 tấn khoai tây Trung Quốc “đội lốt” khoai Đà Lạt tồn đọng tại các quầy, kho chợ Nông sản Đà Lạt.
Hiện còn hơn 120 tấn khoai tây Trung Quốc “đội lốt” khoai Đà Lạt tồn đọng tại các quầy, kho chợ Nông sản Đà Lạt.
Lên top