Nông sản, thực phẩm sạch Sơn La “tấn công” thị trường Hà Nội