Nông sản Đồng bằng sông Cửu Long: Không thể cứ mãi giải cứu!

Khảo sát ruộng lúa trên cánh đồng mẫu ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Ảnh: Lê Hoàng Vũ
Khảo sát ruộng lúa trên cánh đồng mẫu ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Ảnh: Lê Hoàng Vũ
Khảo sát ruộng lúa trên cánh đồng mẫu ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Ảnh: Lê Hoàng Vũ
Lên top