Nông sản chuyển từ “đi bộ” sang “tập bơi”

Các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long đang nỗ lực tìm cách xuất khẩu bằng đường biển. Ảnh: Vũ Long
Các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long đang nỗ lực tìm cách xuất khẩu bằng đường biển. Ảnh: Vũ Long
Các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long đang nỗ lực tìm cách xuất khẩu bằng đường biển. Ảnh: Vũ Long
Lên top