Nông sản chủ lực ở Tây Nguyên xuất bán trước khi dịch COVID-19 bùng phát

Các nông sản chủ lực như cà phê, điều, hồ tiêu... được thu hoạch xuất bán trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh T.T
Các nông sản chủ lực như cà phê, điều, hồ tiêu... được thu hoạch xuất bán trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh T.T
Các nông sản chủ lực như cà phê, điều, hồ tiêu... được thu hoạch xuất bán trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh T.T
Lên top