Nông nghiệp VN trong môi trường CPTPP: Lĩnh vực “mẫn cảm” nhưng cơ hội nhiều

Thủy sản, một trong những ngành xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam, tham gia CPTPP, ngành thủy sản Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn.Ảnh: LÊ HOÀNG YẾN
Thủy sản, một trong những ngành xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam, tham gia CPTPP, ngành thủy sản Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn.Ảnh: LÊ HOÀNG YẾN
Thủy sản, một trong những ngành xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam, tham gia CPTPP, ngành thủy sản Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn.Ảnh: LÊ HOÀNG YẾN
Lên top