Nông nghiệp sinh học, tiên dược cho “đất chết vì hóa chất”