Nông nghiệp phát huy vai trò "bệ đỡ" của nền kinh tế sau đại dịch

Vải thiều Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản được người dân Nhật đón nhận. Ảnh: Thương vụ Việt  Nam tại Nhật Bản
Vải thiều Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản được người dân Nhật đón nhận. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
Vải thiều Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản được người dân Nhật đón nhận. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
Lên top