Nông nghiệp công nghệ cao mở lối cho tư duy kinh tế nông nghiệp

Sản phẩm dưa trồng theo công nghệ cao của anh Nguyễn Huy Hào. Ảnh: TL
Sản phẩm dưa trồng theo công nghệ cao của anh Nguyễn Huy Hào. Ảnh: TL
Sản phẩm dưa trồng theo công nghệ cao của anh Nguyễn Huy Hào. Ảnh: TL
Lên top