Nông dân nuôi tôm "khát" điện

Mô hình điện bằng năng lượng mặt trời trong nuôi tôm (ảnh Nhật Hồ)
Mô hình điện bằng năng lượng mặt trời trong nuôi tôm (ảnh Nhật Hồ)
Mô hình điện bằng năng lượng mặt trời trong nuôi tôm (ảnh Nhật Hồ)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top