Nông dân lo nợ vì mẻ cá triệu USD không xuất bán được

Người dân nuôi cá tầm ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) lo lắng vì đã quá mùa thu hoạch nhưng chưa xuất bán được. Ảnh: T.T
Người dân nuôi cá tầm ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) lo lắng vì đã quá mùa thu hoạch nhưng chưa xuất bán được. Ảnh: T.T
Người dân nuôi cá tầm ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) lo lắng vì đã quá mùa thu hoạch nhưng chưa xuất bán được. Ảnh: T.T
Lên top