Nông dân ĐBSCL bình thản trước thông tin nhập gạo Ấn Độ

Thu hoạch lúa tại ĐBSCL (ảnh Nhật Hồ)
Thu hoạch lúa tại ĐBSCL (ảnh Nhật Hồ)
Thu hoạch lúa tại ĐBSCL (ảnh Nhật Hồ)
Lên top