“Nóng” chuyện cổ phiếu ngân hàng rơi vào tay các đại gia