Nới room tín dụng, đến hẹn lại bàn

Có nhiều vấn đề được đặt ra cho câu hỏi liệu NHNN có dễ dàng nới room cho một số ngân hàng hay không.
Có nhiều vấn đề được đặt ra cho câu hỏi liệu NHNN có dễ dàng nới room cho một số ngân hàng hay không.
Có nhiều vấn đề được đặt ra cho câu hỏi liệu NHNN có dễ dàng nới room cho một số ngân hàng hay không.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top