Nới room ngoại ngân hàng: Cần nắm cơ hội

Mở room thu hút dòng vốn ngoại sẽ hỗ trợ tốt cho các ngân hàng trong quá trình tái cơ cấu. Ảnh: Thanh Vy
Mở room thu hút dòng vốn ngoại sẽ hỗ trợ tốt cho các ngân hàng trong quá trình tái cơ cấu. Ảnh: Thanh Vy