Nỗi lo tốn kém hàng ngàn tỉ đồng xác thực thông tin ví điện tử

Ví điện tử ứng dụng QR code để thanh toán khi đặt món ăn ngay trên menu điện tử (ảnh: ĐH).
Ví điện tử ứng dụng QR code để thanh toán khi đặt món ăn ngay trên menu điện tử (ảnh: ĐH).
Ví điện tử ứng dụng QR code để thanh toán khi đặt món ăn ngay trên menu điện tử (ảnh: ĐH).
Lên top