Đề xuất đánh thuế GTGT khi chuyển quyền sử dụng đất:

Nỗi lo thuế chồng thuế

Nhiều lo ngại đề xuất đánh thuế GTGT khi chuyển quyền sử dụng đất sẽ làm tăng gía nhà ở. Ảnh: B. Chương
Nhiều lo ngại đề xuất đánh thuế GTGT khi chuyển quyền sử dụng đất sẽ làm tăng gía nhà ở. Ảnh: B. Chương
Nhiều lo ngại đề xuất đánh thuế GTGT khi chuyển quyền sử dụng đất sẽ làm tăng gía nhà ở. Ảnh: B. Chương
Lên top