Nỗi lo rửa tiền qua đồng Bitcoin: Lớn hơn những gì từng nghe nói đến

Bitcoin được giao dịch nhiều trong các hoạt động phi pháp. Ảnh minh họa: TL.
Bitcoin được giao dịch nhiều trong các hoạt động phi pháp. Ảnh minh họa: TL.
Bitcoin được giao dịch nhiều trong các hoạt động phi pháp. Ảnh minh họa: TL.
Lên top