Nới khung thuế môi trường: Dân lo xăng tăng giá, Bộ Tài chính nói gì?