Nói "90% người Việt Nam ăn gạo bẩn" là vô căn cứ

Nói 90% người Việt ăn gạo “bẩn” là vô căn cứ, từ 5-7 năm nay mô hình lúa VietGap, lúa hữu cơ đang đi vào cuộc sống. Ảnh: Giang Nguyễn
Nói 90% người Việt ăn gạo “bẩn” là vô căn cứ, từ 5-7 năm nay mô hình lúa VietGap, lúa hữu cơ đang đi vào cuộc sống. Ảnh: Giang Nguyễn
Nói 90% người Việt ăn gạo “bẩn” là vô căn cứ, từ 5-7 năm nay mô hình lúa VietGap, lúa hữu cơ đang đi vào cuộc sống. Ảnh: Giang Nguyễn
Lên top