Nợ xấu tại tỉnh Quảng Trị tăng đột biến

Một số tàu vay vốn đóng theo Nghị định 67 neo ở Cửa Việt bị vướng nợ xấu. Ảnh: Hưng Thơ
Một số tàu vay vốn đóng theo Nghị định 67 neo ở Cửa Việt bị vướng nợ xấu. Ảnh: Hưng Thơ
Một số tàu vay vốn đóng theo Nghị định 67 neo ở Cửa Việt bị vướng nợ xấu. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top