Nỗ lực làm thêm giờ, vẫn tồn trên 1.000 xe hàng tại cửa khẩu

Mặc dù cả phía Việt Nam và Trung Quốc đang nỗ lực tăng giờ làm việc, mở thêm các cặp chợ vùng biên giới,  nhưng tình trạng ùn ứ các xe chở hàng hóa, nông sản tại cửa khẩu vẫn gia tăng. Ảnh: TC
Mặc dù cả phía Việt Nam và Trung Quốc đang nỗ lực tăng giờ làm việc, mở thêm các cặp chợ vùng biên giới, nhưng tình trạng ùn ứ các xe chở hàng hóa, nông sản tại cửa khẩu vẫn gia tăng. Ảnh: TC
Mặc dù cả phía Việt Nam và Trung Quốc đang nỗ lực tăng giờ làm việc, mở thêm các cặp chợ vùng biên giới, nhưng tình trạng ùn ứ các xe chở hàng hóa, nông sản tại cửa khẩu vẫn gia tăng. Ảnh: TC
Lên top