Nỗ lực để vải thiều xuất khẩu sang Nhật Bản đúng hạn

Vải thiều năm nay có mẫu mã đẹp và sản lượng tốt. Ảnh: Khánh Hiền
Vải thiều năm nay có mẫu mã đẹp và sản lượng tốt. Ảnh: Khánh Hiền
Vải thiều năm nay có mẫu mã đẹp và sản lượng tốt. Ảnh: Khánh Hiền
Lên top