VIỆT NAM XẾP VỊ TRÍ 67/141 VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TOÀN CẦU:

Nỗ lực bền bỉ và tăng hạng ngoạn mục

Công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ đang là một trong những thế mạnh của Việt Nam - Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2019, phần đánh giá về Việt Nam (ảnh trên). Ảnh: PV
Công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ đang là một trong những thế mạnh của Việt Nam - Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2019, phần đánh giá về Việt Nam (ảnh trên). Ảnh: PV
Công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ đang là một trong những thế mạnh của Việt Nam - Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2019, phần đánh giá về Việt Nam (ảnh trên). Ảnh: PV
Lên top