Nợ hơn 314 tỉ tiền thuê đất, lãnh đạo Khu LHTTQG Mỹ Đình nói gì?

Các đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh tại Khu LHTTQG Mỹ Đình. Ảnh: Đ.H
Các đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh tại Khu LHTTQG Mỹ Đình. Ảnh: Đ.H
Các đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh tại Khu LHTTQG Mỹ Đình. Ảnh: Đ.H
Lên top