Nợ của AGG tăng nhanh hậu niêm yết, cao gấp gần 4 lần vốn chủ sở hữu

Dự án Sky89 của Bất động sản An Gia tại TP. HCM.
Ảnh minh họa: angia.com.vn
Dự án Sky89 của Bất động sản An Gia tại TP. HCM. Ảnh minh họa: angia.com.vn
Dự án Sky89 của Bất động sản An Gia tại TP. HCM. Ảnh minh họa: angia.com.vn
Lên top