Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ninh Thuận tràn lan “nhà dụ” nuôi chim yến

Trên nuôi chim yến dưới bán càphê (Càphê quán Mộc, phường Phước Mỹ). Ảnh: K.N
Trên nuôi chim yến dưới bán càphê (Càphê quán Mộc, phường Phước Mỹ). Ảnh: K.N