Ninh Thuận, Bình Thuận phát triển nóng điện mặt trời: Trạm biến áp quá tải

Điện gió, điện mặt trời phát triển quá nóng tại Ninh Thuận và Bình Thuận, trong khi các đường dây, TBA từ 110-500kV trên địa bàn đều quá tải. (Ảnh minh họa)
Điện gió, điện mặt trời phát triển quá nóng tại Ninh Thuận và Bình Thuận, trong khi các đường dây, TBA từ 110-500kV trên địa bàn đều quá tải. (Ảnh minh họa)
Điện gió, điện mặt trời phát triển quá nóng tại Ninh Thuận và Bình Thuận, trong khi các đường dây, TBA từ 110-500kV trên địa bàn đều quá tải. (Ảnh minh họa)
Lên top