Ninh Bình: Trên 2.400 doanh nghiệp được giảm mức đóng bảo hiểm

Hiện toàn tỉnh Ninh Bình đã có trên 2.400 DN với trên 98.000 lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: NT
Hiện toàn tỉnh Ninh Bình đã có trên 2.400 DN với trên 98.000 lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: NT
Hiện toàn tỉnh Ninh Bình đã có trên 2.400 DN với trên 98.000 lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: NT
Lên top