Ninh Bình thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 9.000 tỉ đồng

Trong 5 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Ninh Bình có 340 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 21.139,6 tỉ đồng. Ảnh: NT
Trong 5 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Ninh Bình có 340 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 21.139,6 tỉ đồng. Ảnh: NT
Trong 5 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Ninh Bình có 340 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 21.139,6 tỉ đồng. Ảnh: NT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top